Naše kuće su izolovane sa materijalima koji predstavljaju standard u izolaciji ovakvih objekata u svetu kao i kod nas.

 

Tako su plafoni termički izolovani mineralnom vunom debljine 15 cm, dok su spoljni zidovi izolovani kombinacijom mineralne vune 10 cm i Styropor-a od 5 cm.

 

Opciono moguće je ugraditi Neopor koji je sa znatno boljim svojstvima termičke izolacije. Takodje se može ugovarati veća debljina rama i izolacije, kao i na fasadi postaviti deblja izolacija i druga vrsta materijala a u svemu prema zelji Investitora.

Radi ilustracije termičke izolacije montažnog objekta za ISTI koeficijent provođenja toplote prikazane su odgovarajuće debljine materijala:

Neopor

5 cm

Šuplja opeka

89,70 cm

Styropor

6 cm

Puna opeka

111,76 cm

Mineralna vuna

6 cm

Beton

342,00 cm