nazad

Svi drveni ramovski elementi i krovna konstrukcija su izrađeni od čamove građe.

 

Na sledećim fotografijama možete videti postavljanje drvene ramovske konstrukcije kao i krovne rešetke.

U tipskoj ponudi grade se kuće po drveno-ramovskom sistemu koji omogućuje razmeštaj instalacija prema želji Investitora, parternog tipa standardne spratne visine 2,6 m u raznim denivelacijama, kao i spratni objekti.

Svi drveni elementi su u sušari osušeni na zahtevani procenat vlage prema strogim EU standardima, a takođe su zaštićeni od napada gljiva, insekata kao i protiv požara. Rezidencijalni objekti u montažnoj gradnji su 3 m spratne visine.