nazad

Podovi (samo u varijanti “ključ u ruke”) - Na temeljnu ploču se postavlja hidroizolacija, zatim termička izolacija i završava se ravnajućim slojem. Na ravnajući sloj postavlja se Laminat kao podna obloga u standardnoj ponudi, dok opciono se mogu postavljati sve vrste podnih obloga, a sve prema zahtevu Investitora.

Keramika i sanitarije su od standardnih domaćih proizvođača, a prema želji se mogu ugovoriti sve ostale opcije.

 

Elektroinstalacija je razvedena po objektu i ugrađuje se u elemente montažnog sistema u fleksibilna plastična creva prema projektu. U varijanti "kljuc u ruke" isporuka elektroinstalacija je sa spratnom razvodnom tablom, razvodom i doznama, sa  prekidačima i šuko i drugim utičnicama domaće proizvodnje. Nabavka glavnog ormana sa satom je obaveza Investitora, dok je cena ugradnje uračunata u ponudi.

 

Telefonska instalacija i razvod vode su postavljeni i ugrađuju se u elemente montažnog sistema prema projektu.

 

Grejanje je u osnovnoj ponudi predviđeno na čvrsto gorivo, i u tom cilju su na odgovarajućim mestima predviđeni dimnjaci (samo u varijanti "ključ u ruke"). Opciono se može izvesti podno ili zidno grejanje, a takođe i postavljanje klima uređaja i aparata za centralno usisavanje.